VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

Egy alkalommal Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult, és ezt mondta nekik: "Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim: megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket." ?k erre tiltakoztak: "Ábrahám leszárma...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2023. március 29. Auguszta névnapja van   


P1010417.JPG nagySZOLGÁLTATÁSOK

Beiratkozás:

Könyvtárunk 2002-óta nyilvános könyvtár, így szolgátatásait bárki igénybe veheti. Beiratkozáshoz szükséges érvényes személyigazolvány, lakcímkártya, ill. a kedvezmények igénybevételét igazóló hivatalos és érvényes dokumentumok: diákigazolvány, nyugdíjas igazolvány...stb. A beiratkozási aktuális díjairól a DÍJSZABÁS menüpont ad felvilágosítást.

 

Helyben olvasás, kutatás:
Könyvtárunk olvasótermében biztosítjuk kijelölt gyűjteményrészeink helyben használatát. A helyben olvasás beiratkozáshoz nem kötött. A könyvtár gyűjteményének 1850 előtti dokumentumait csak kutatási engedéllyel rendelkező kutató használhatja. A helyben használat és a kutatás feltételeiről a könyvtárhasználtai szabályzat rendelkezik.

 

Kölcsönzés:
A beiratkozott olvasók számára intézményünk az 1900-nál nem régebbi könyvtári dokumentumokat kölcsönzi. A szolgáltatás a könyvtárhasználati szabályzat feltételeinek betartásával vehető igénybe.

 

Szaktájékoztatás, irodalomkutatás:
A könyvtárosok egy-egy téma tudományos szintű kutatásához is segítséget nyújtanak. Az olvasószolgálat keretében tájékoztatást adunk, információt szolgáltatunk személyesen, levélben és elektronikus úton.  

Állományfeltáró eszközök használata ( cédula és elektronikus katalógus):
Felhasználóinkat segítjük az állományfeltáró eszközök, adatbázisok megismerésében és használatában.

 

Könyvtárközi kölcsönzés:
A saját állományban nem szereplő dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzés útján igyekszünk szolgáltatni olvasóinknak, ill. más könyvtáraknak saját dokumentumainkat.

 

Reprográfiai szolgáltatások (fénymásolat, digitális másolat):
A könyvtári dokumentumokból fénymásolat vagy digitális másolat kérhető. A másolatokat a könyvtáros készíti el. Kizárólag jó állapotban lévő kötetekből, illetve folyóiratokból lehetséges a másolat készítése.  A könyvtár minden esetben figyelembe veszi a szerzői jogi törvény előírásait, valamint az állományvédelmi előírásokat, és ennek megfelelően dönt a másolatok készítésének lehetőségéről; fénymásolás, szkennelés – szkennelt anyag küldése e-mailben; digitális fotó készítése...stb. A reprográfiai szolgáltatások díjairól a DÍJSZABÁS menüpont nyújt felvilágosítást.

OLDALTÉRKÉP