VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Hallottátok, hogy ezt mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok a...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2024. június 18. Arnold és Levente névnapja van   


GYŰJTŐKÖRP1010463.JPG kicsi

A Váci Egyházmegyei Könyvtár klasszicista stílusú kétszintes épületében több, mint 150.000  könyvtári dokumentumot őriz. A gyűjtemény négy fő forrásból gyarapszik: hagyatékok, ajándék, csere és vásárlás. A gyarapodás legnagyobb részét az egyházmegyés papság hagyatékaiból érkező könyvtári dokumentumok képezik.

A Váci Egyházmegye, mindig bővelkedett a tudományokban  jártas, nagytudású, bibliofil papokkal, akiknek gyűjteménye az 1875-ös könyvtáregyesítést követően ajándékként vagy hagyaték formájában az egyházmegyei könyvtárba került. A gyűjtemény gyarapításának ez jelentette és jelenti ma is a legfőbb forrását. Ebből következik, hogy a XX. század végéig nem folyt tervszerű gyűjteményszervezés a könyvtárban, ugyanakkor az állomány épp a hagyatékok sokszínűségéből adódóan vált, könyvészeti-, tematikai-, formai tekintetben rendkívül gazdag gyűjteménnyé.

Az dokumentumok mindössze fele vallási tárgykörű, a fennmaradó része történeti, művelődés-, tudománytörténeti, földrajzi, gazdaságtörténeti, klasszikafilológiai, irodalmi tárgyú anyagot tartalmaz, ehhez járul a különféle (magyar-külföldi) folyóiratok gyűjteménye, amelynek több mint a fele hittudományi tárgyú sorozat.

 

 

Tematikus szempontok alapján a gyűjtemény ill. a könyvtár gyűjtőköre három nagyobb csoportba sorolható:


Főgyűjtőkörbe a teológia, filozófia, etika, történelemtudomány és segédtudományai (főként Magyarország története, ill. egyháztörténet), egyházművészet témákat érintő dokumentumok tartoznak.

 

Speciális gyűjtőkört alkotnak a Vácra - ill. a Váci Egyházmegyére vonatkozó dokumentumok, a római- és görögkatolikus szertartású liturgikus kiadványok (Missale, Breviárium,imakönyv...stb.) és a szentképek – (vallási témájú ábrázolások nyomtatványokon: metszet, képeslap, plakát). A felsoroltak a gyűjteményen belül különgyűjteményt is képeznek.

 

Mellékgyűjtőkörbe a tudománytörténet, a klasszikafilológia, a pszichológia, a pedagógia és az irodalom (főként vallásos jellegű) tartozik.

 

Formai szempontokat tekintve is elmondható, hogy rendkívül gazdag és sokszínű a gyűjtemény.

Dokumentum típusok közül: -könyvek, -kéziratok, -periodikák, -kis- és aprónyomtatványok, -kartográfiai dokumentumok, -audiovizuális és e-dokumentumok, -kották található az állományban.

 

A gyűjteményszervezés jelenleg a 2011-ben elfogadott Gyűjtóköri Szabályzat szempontjai szerint történik, melyről a Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú mellékletében olvasható bővebb leírás.

OLDALTÉRKÉP