VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: "Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?" Jézus így felelt: "Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer! A mennyek országa olyan, mint am...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2024. március 5. Adorján és Adrián névnapja van   

EX-LIBRIS PROGRAM


A Váci Egyházmegyei Könyvtárban több, mint 150.000 könyvtári dokumentumot őrzünk, melynek közel kétharmada régi könyv, azaz 1850 előtt készült. Hatalmas kulturális érték gyűlt össze az évszázadok folyamán, melynek feldolgozása, megőrzése nem kis feladat. Könyvtárunk állománya legnagyobb részt hagyatékokból ill. a plébániai könyvtárak könyvanyagaiból gyarapodik. A beérkező könyvek, kéziratok sokszor nagyon rossz állapotban, szennyezetten, sérülten kerülnek gyűjteményünkbe. Fontos feladatunk, akár a meglévő gyűjteményben, akár az újonnan beérkező dokumentumok esetében a fizikai állapot megóvása:  fertőtlenítéssel, újrakötéssel, teljes restaurálással. Az állományvédelmi munkák rendkívül költségigényes eljárások, melyek kivitelezéséhez, nélkülözhetetlenek a külső források.

Ezért szeretnénk útnak indítani az ún. EX-LIBRIS PROGRAMOT, melynek célja, hogy felkutassa azokat a könyvbarátokat akik, anyagi-, szolgáltatásbeli támogatást nyújtanának a Váci Egyházmegyei Könyvtár állományának építéséhez, állagmegóvó munkálataihoz. A támogatók neve,-- egy Ex Libris formájában (-a támogatás mértékétől függően:egységes vagy egyedi tervezésű Ex-libris) belekerül a felújított/restaurált vagy ajándékozott könyvbe és így a katalógus cédulákon, ill. az épülő adatbázisban a possesor bejegyzések által a donátor, "beíródik" az egyházmegyei könyvtár történetébe. Lehet ezt akár egyfajta könyv örökbefogadásnak is tekinteni. A támogatás mértéke nincs korlátozva, lehet egy könyv, folyóirat köttetése, egy a könyvtár „desiderátum” listáján szereplő kiadvány megvásárlása vagy ajándékozása, de akár egy nagyobb restaurálás költségeinek részbeni vagy teljes támogatása. Az EX LIBRIS PROGRAM támogatóinak neve és az adomány mértéke olvasható lesz a könyvtár honlapján.

Reméljük lesznek lelkes könyvbarátok, akik ilyen módon hozzájárulnak az egyházmegyei könyvtár értékes könyvgyűjteményének megőrzéséhez, gyarapításához. A programmal kapcsolatos, bármilyen kérdésre, akár e-mailen, akár telefonon szívesen adunk választ.

Sokféle képpen lehet segíteni, a segítőszeretet pedig találékony!

 

Támogatásukat előre is köszönjük!

 

 

 

OLDALTÉRKÉP