VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Hallottátok, hogy ezt mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok a...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2024. június 18. Arnold és Levente névnapja van   

VACIENSIS-GYŰJTEMÉNY

 


" Legyen hát nekik oly könyvök, melyből mintegy jó tükörben, a város egyész múltját megismerhessék, annak jogai, viszonyai s érdekeivel együtt. Ha e művemmel csak néhány embertársamnak is némi szellemi élvezetet szerezni s a hazai történelemre bármily csekély világot deríteni sikerül nekem, - úgy törekvésem dúsan megjutalmazva lesz."

( Karcsú Antal Arzén: Vác Város története)

 

 

Vac_Remete.jpg kicsiKarcsú Antal Arzén így fogalmazta meg helytörténeti munkájának céljait. Hasonló gondolatok vezérelhették a könyvtáros elődök munkáját akkor, amikor az 1970-es években hozzáláttak a Vaciensis Helytörténeti Tár kialakításához, azzal a különbséggel , hogy nem csupán  Vác városára, hanem a teljes Váci Egyházmegyére vonatkozó irodalom összegyűjtésére vállalkoztak.

A gyűjtemény létrehozása összecseng az alapító Peitler Antal József szándékával, aki az egyházmegyei könyvtár fontos feladatának tekintette az egyházmegye múltjának, kulturális érdemeinek megőrzését, továbbadását :

 

"Hivatva lesz a könyvtár, hogy... a Váczegyházmegyei papság irodalmi munkálkodásainak gyümölcseit nyomtatásokban és kéziratokban összeszerezze, s az elődök emlékét az utódok előtt fentartsa."

 

A könyvtár állományában természetsen mindig jelen voltak a püspöki székvároshoz, az egyházmegyéhez és annak papságához kötődő dokumentumok, különgyűjteményt azonban nem képeztek. A Vaciensis Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása dr. Szűcs Ferenc és dr. Varga Lajos könyvtárvezetők irányítása alatt történt. Az egyházmegyei könyvtárban több szempont figyelembevételével valósult meg a helytörténeti anyagnak a törzsgyűjteményről való leválasztása. A Vaciensis gyűjteményben a püspöki székvárosra Vácra és az egész Váci Egyházmegyére (történeti és jelenlegi) vonatkozó dokumentumok kapnak helyet, az alábbi tematikai és formai szempontok szerint.

 


roka_3..jpg nagyTematikai szempontok:


Váci egyházmegyés püspökök és papok munkái, beszédei, ill. róluk írt művek;

Vác városára vonatkozó szakirodalom;

Váci Egyházmegye településeinek, plébániáinak történetével, hitéletével foglalkozó irodalom;

Vác városában nyomtatott kiadványok;

Váci Püspökség ill. egyházmegye intézményei, települései, plébániái gondozásában kiadott dokumentumok;

Váci Egyházmegye területén működött és működő szerzetesrendek és az általuk fenntartott intézmények történetével foglalkozó dokumentumok;

 

 

Formai szempontok:

roka_2..jpg kicsi

 

Könyvek

Periodikák

Kéziratok

Kis- és aprónyomtatványok,

Térképek

Audiovizuális dokumentumok

E-dokumentumok

 

Gyarapodásának forrásai:


-hagyatékok, -ajándék, -vásárlás, -cserepéldányok, - kötelespéldányok;


A folyamatosan bővülő különgyűjtemény több mint 7000 különféle könyvtári dokumentumot tartalmaz. A gyűjtemény történeti szempontból rendkívül értékes és különleges része a könyvtár állományának nem véletlen, hogy az olvasók és a kutatók által ez a  leggyakrabban használt részleg. A helytörténeti állomány jelenleg még csak hagyományos cédulakatlógusban kereshető, a közeljövő tervei között szerepel a gyűjtemény katalógusának számítógépes, retrospektív feldolgozása. A dokumentumok használata olvasóteremhez kötött, kölcsönözni csak külön engedéllyel lehetséges.

OLDALTÉRKÉP