VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett: Simont, akit Péternek is hívott, és testvérét, Andrást; Jak...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2020. október 28. Simon és Szimonetta névnapja van   

VACIENSIS-GYŰJTEMÉNY

 


" Legyen hát nekik oly könyvök, melyből mintegy jó tükörben, a város egyész múltját megismerhessék, annak jogai, viszonyai s érdekeivel együtt. Ha e művemmel csak néhány embertársamnak is némi szellemi élvezetet szerezni s a hazai történelemre bármily csekély világot deríteni sikerül nekem, - úgy törekvésem dúsan megjutalmazva lesz."

( Karcsú Antal Arzén: Vác Város története)

 

 

Vac_Remete.jpg kicsiKarcsú Antal Arzén így fogalmazta meg helytörténeti munkájának céljait. Hasonló gondolatok vezérelhették a könyvtáros elődök munkáját akkor, amikor az 1970-es években hozzáláttak a Vaciensis Helytörténeti Tár kialakításához, azzal a különbséggel , hogy nem csupán  Vác városára, hanem a teljes Váci Egyházmegyére vonatkozó irodalom összegyűjtésére vállalkoztak.

A gyűjtemény létrehozása összecseng az alapító Peitler Antal József szándékával, aki az egyházmegyei könyvtár fontos feladatának tekintette az egyházmegye múltjának, kulturális érdemeinek megőrzését, továbbadását :

 

"Hivatva lesz a könyvtár, hogy... a Váczegyházmegyei papság irodalmi munkálkodásainak gyümölcseit nyomtatásokban és kéziratokban összeszerezze, s az elődök emlékét az utódok előtt fentartsa."

 

A könyvtár állományában természetsen mindig jelen voltak a püspöki székvároshoz, az egyházmegyéhez és annak papságához kötődő dokumentumok, különgyűjteményt azonban nem képeztek. A Vaciensis Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása dr. Szűcs Ferenc és dr. Varga Lajos könyvtárvezetők irányítása alatt történt. Az egyházmegyei könyvtárban több szempont figyelembevételével valósult meg a helytörténeti anyagnak a törzsgyűjteményről való leválasztása. A Vaciensis gyűjteményben a püspöki székvárosra Vácra és az egész Váci Egyházmegyére (történeti és jelenlegi) vonatkozó dokumentumok kapnak helyet, az alábbi tematikai és formai szempontok szerint.

 


roka_3..jpg nagyTematikai szempontok:


Váci egyházmegyés püspökök és papok munkái, beszédei, ill. róluk írt művek;

Vác városára vonatkozó szakirodalom;

Váci Egyházmegye településeinek, plébániáinak történetével, hitéletével foglalkozó irodalom;

Vác városában nyomtatott kiadványok;

Váci Püspökség ill. egyházmegye intézményei, települései, plébániái gondozásában kiadott dokumentumok;

Váci Egyházmegye területén működött és működő szerzetesrendek és az általuk fenntartott intézmények történetével foglalkozó dokumentumok;

 

 

Formai szempontok:

roka_2..jpg kicsi

 

Könyvek

Periodikák

Kéziratok

Kis- és aprónyomtatványok,

Térképek

Audiovizuális dokumentumok

E-dokumentumok

 

Gyarapodásának forrásai:


-hagyatékok, -ajándék, -vásárlás, -cserepéldányok, - kötelespéldányok;


A folyamatosan bővülő különgyűjtemény több mint 7000 különféle könyvtári dokumentumot tartalmaz. A gyűjtemény történeti szempontból rendkívül értékes és különleges része a könyvtár állományának nem véletlen, hogy az olvasók és a kutatók által ez a  leggyakrabban használt részleg. A helytörténeti állomány jelenleg még csak hagyományos cédulakatlógusban kereshető, a közeljövő tervei között szerepel a gyűjtemény katalógusának számítógépes, retrospektív feldolgozása. A dokumentumok használata olvasóteremhez kötött, kölcsönözni csak külön engedéllyel lehetséges.

OLDALTÉRKÉP