VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

A Sátoros-ünnep alkalmával Jézus így beszélt a farizeusokhoz: "Én elmegyek, és ti hiába kerestek, mert meghaltok bűneitekben. Ahova én megyek, oda ti nem jöhettek." A zsidók erre tanakodni kezdtek: "Csak nem akarja megölni magát, hogy ezt mondja: Aho...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2020. április 1. Hugó névnapja van   

Aktuális


KÖNYVBEMUTATÓ
2019. február 4.

KÖNYVBEMUTATÓ

 

HÁRMAS TÖREKVÉS

A KATOLIKUS PAPSÁG ÉS ÉRTELMISÉG IDENTITÁSKERESÉSE

 

LITTERIS VINCIMUR

 

 

A Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2019. január 29-én könyvbemutatót tartott a MTA Könyvtár és Információs Központban. A bemutatott két könyv, két konferencia kötet, melyeknek a váci püspöki palota adott otthont.

A Hármas törekvés. A katolikus papság és értelmiség identitáskeresése című kiadvány a 2015-ben, a Váci Egyházmegyei Könyvtár alapításának 140. évfordulója és Róka János kanonok halálának 225. évfordulója alkalmából megrendezett tudományos konferencia előadásainak publikációja. A kötetet Dr. Monok István, az MTA KIK igazgatója mutatta be, aki több szállal kötődik a könyvhöz, egyrészt mint szakmai lektor, másrészt mint a kötet bemutatója harmadrészt, mint a kötet címadója. A konferencia első látásra szerteágazó tematikájának összekapcsoló gondolata az identitáskeresés, mely az egyház, az intézmény és az egyén szintjén is megmutatkozik. Monok István gondolatait idézve: A hármas törekvés elsősorban a katolikus identitásra, másodsorban az uralkodóhoz való lojalitásra – az újjáépítés előmozdítása érdekében –, harmadsorban a „hungarus közösség kulturális szolgálatára” irányul.

 

A könyvbemutató másik kiadványa Litteris Vincimur címmel Vácott 2017. május 11-12. között megrendezett I. Scriptorium konferencia anyagát tartalmazza. A kötetet Dr. Takács László a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Kasszika Filológia Tanszékének vezetője ismertette. A konferencia szervezői az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Klasszika Filológia Tanszéke és a Váci Egyházmegye voltak. A tanácskozás célja  volt egyrészt, hogy a digitális írásbeliség korában a kéziratosságra, a kéziratokra irányítsa a figyelmet, arra az ún. „szöveg-corpusra”, amely a könyvnyomtatás feltalálásáig a fölhalmozott tudás továbbadásának kizárólagos formája volt, s jelentőségét a XV. század után sem veszítette el. Másrészt, hogy felhívja a figyelmet, azokra az egyházi, magán és közgyűjteményekre, melyek gazdag tárai kimeríthetetlen forrási a kutatásoknak. A kéziratok eltérő természetéből fakadóan, a kutatási megközelítések is igen változatosak, mint azt a megjelent kötetben olvasható – az időben, témában szerteágazó - húsz tanulmány jól mutatja. A konferencia anyagát a szerkesztők - Boros István és Takács László- a tárgyalt kéziratok kronológiája szerint rendezték el. A konferencia és a kötet bizonyítja, hogy milyen termékeny diskurzus alakulhat ki a különböző tudományterületek művelői közt egy olyan kérdésben, amely vizsgálatának és kutatásának eredményei megtermékenyítően hathatnak más tudományterületekre is.

OLDALTÉRKÉP