VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: "Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától hoz termést: E...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2021. június 13. Antal és Anett névnapja van   

KÖNYV-JELZŐ


KÖNYV-JELZŐ
2014. április 23.

DAMIANI JÁNOS MUNKÁI:

MARIA DEI GENITRIX VIRGO IN PRIMO SUAE ANIMATIONIS INSTANTI SPECULUM SINE MACULA

 

Damjáni János váci kanonok a hitvitázó irodalom egyik képviselője egyházmegyénkben. Korábban egy másik munkájára hívtuk fel az érdeklődők figyelmét. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása a katolikus hittételek közé tartozik. A hittitok megvallása és dogmatizálása két különböző dolog.

Ennek bizonysága Damiani, Joannes. Maria Dei genitrix virgo in primo suae animationis instanti

speculum sine macula című könyve. A címet így fordíthatjuk: Az Istenszülő Szűz létének első pillanatától makula nélkül való tükör. A latin kifejezés azt a gondolatot kelti, mely sokszor a képi ábrázolásokban is megjelenik: Szűz Mária lelkének teremtése. Bizonyos kiadásoknak előzéklapja is van, melyen a győzelmes Boldogasszony (Sancta Maria de victoria) képe látható.

A szerző a címet alcímmel is magyarázza: Hoc est: sine originali macula conepta, ami annyit jelent, hogy szeplőtelenül fogantatott. Továbbá így folytatja: quae veritas propugnatur plurimis validissimis argumentibus, ex duodecim fontisbus petitis. Ezt azt jelenti: ez az igazság több érvényes bizonyítékkal, tizenkét forrásból véve, igazoltatik. Forrásai a következők: Szentírás, az egyetemes egyház tekintélye, a pápák tekintélye, a zsinatok határozatai, egyházatyák megnyilatkozásai, a domonkosok rendjének szentjei és prédikátoraa Római Egyház fő ellenségeinek tanúságtételei, a legjelesebb csodák, hiteles jóváhagyások, hiteles kinyilatkoztatások, különböző törvények, végül pedig tizenkét érvből.

A cenzúrát Rost Tamás jezsuita végezte. Minden hitvitázó irodalomnak lényeges vonása a distinkció. A szerző világosan vallja, hogy Isten lényegénél fogva jó, Jézus Krisztus sem az áteredő bűnnek sem, a személyes bűnnek nem része, mert a Szentlélek erejében fogantatott, de Máriára egyik sem vonatkozik, hanem a kegyelmi kiváltság által szeplőtelenül fogantatott, azaz „animatio”-jának első pillanatától kezdve kegyelmi kiváltsága által mentes az áteredő és minden más bűntől.

 

Bibliográfiai adatok:

 

Damiani János (1710-1784)

Maria Dei genitrix virgo in primo suae animationis instanti speculum sine macula ... / auctore

Joanne Damiani. - Posonii : typis Joannis Michaelis Landerer, 1758. - 240 p. ; 17 cm

OLDALTÉRKÉP