VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

Jézus egyszer Tírusz és Szidon vidékére vonult vissza. Itt betért egy házba, és bár rejtve akart maradni, jelenléte mégsem maradhatott titokban. Egy asszony, akinek leányát tisztátalan lélek szállta meg, tudomást szerzett róla, odasietett hozzá, és a...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2023. február 9. Abigél és Alex névnapja van   

KÖNYV-JELZŐ


KÖNYV - JELZŐ
2021. szeptember 8.

PÉTERY JÓZSEF


A SZENTMISE TÖRTÉNETE

 

Pétery József püspök 1942-1967 között volt a Váci Egyházmegye főpásztora. A kommunista diktatúra vértelen mártírja: 1949-től többször volt háziőrizetben, majd 1953. április 6-tól, 1967. november 25-én bekövetkezett haláláig számüzetésben élt, a messzi Hejcén. Távol egyházmegyéjétől, teljesen elzárva papjaitól és híveitől. Püspökként, lelkipásztorként az Eucharisztia tiszteletének elmélyítéséért és a legszentebb áldozatot bemutató hivatások ébresztéséért fáradozott.

A szentmise történe című munkájának első kiadása 1931-ben jelent meg, majd több kiadást megélt, sőt már  elektronikus formában elérhető a Szent István Társulat archívumában is. A könyv a II. vatikáni zsinat előtt jelent meg, de éppen a megújított szentmise és a liturgiai reform miatt igen hasznos történeti áttekintést és magyarázatot ad a szentmise részeiről. A könyv az úgynevezett tridenti szentmisét magyarázza, de ezzel is segíti a fiatalabbakat a szentmise mélyebb megértéséhez, az idősebbeket pedig – magyar-latin kétnyelvű miseszövegével – az egykori szentmise felelevenítéséhez.

 

A Szentmise története

 

Péteri József püspök tollából több az Eucharisztiához kapcsolódó írás maradt fenn a Váci Egyházmegyei Könyvtárban, ezek közül néhányat a 52. NEK alakalmából digitalizáltunk.

 

OLDALTÉRKÉP