VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát. Ekkor egyik tanítványa arra kérte: "Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait." Jézus erre így szólt hozzájuk: "Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: A...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2022. október 5. Aurél névnapja van   

Aktuális


ÉVFORDULÓ
2022. január 14.

HANAUER ÁRPÁD ISTVÁN PÜSPÖK HALÁLÁNAK 80 ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZÜNK

 

Az idén 80 éve, hogy Hanauer Árpád István váci megyéspüspök1942. január 15-én 23 év áldozatos főpásztori szolgálat után visszaadta lelkét teremtőjének.

 

Hanauer Árpád István a Veszprém vármegyei Pápán született, 1869. december 28-án. Középiskolai tanulmányait Kalocsán, a teológiát, melyből doktorált is, Innsbruckban végezte. Pappá 1892. július 26-án szentelték. Ezt követően a veszprémi szeminárium tanára, majd 1904-től a Központi Papnevelő Intézet spirituálisa. 1911-ben a budapesti Szt Imre Kollégium igazgatója és pápai kamarás, majd 1917-ben  veszprémi kanonok és irodaigazgató lett.

A szentszék 1919 júliusában nevezte ki  a  váci püspöki székbe, ezt követően okt október 5-én szentelték püspökké.  A váci püspöki széket december 19-én foglalta el és ezt követően kezdte el a háború, a forradalmak okozta károk felszámolását. A világháború emberéletek mellett irtotta a papi hivatásokat is, amikor az új püspök megérkezett, mindössze három kispapot talált. A legfontosabb munkaterület tehát magától értetődően nyílt meg számára. Két évvel később hatvannál több szeminarista készült a papságra.

A másik gondot az Alföld kiterjedt tanyavilága jelentette, amelynek lelkipásztori ellátását a missziós körzetek nem tudták maradéktalanul megoldani, főként a miséző helyek hiánya miatt. A nagy lélekszámú kispapság szükségessé tette a szűk és régi szeminárium kibővítését és felújítását, amit az elődjének e célra örökül hagyott vagyona lehetővé tett. A szeminárium az 1925-26-os munkák után hosszú időre az ország legmodernebb papnevelő intézetének számított. Mindez egybeesett Klebelsberg Kúnó kultuszminiszterségével (1922-1931), aki a trianoni békediktátum következtében az ország kétharmadától, magyar nemzetiségű lakosságának egyharmadától megfosztott, gazdasági válsággal küzdő Magyarországot a művelődés, az oktatás terén európai élvonalba emelte, s világi téren kedvező hátteret biztosított az egyházi oktatás és papnevelés számára.

Budapest közvetlen környezetének lelkipásztori megszervezése szintén Hanauer püspök nagy érdeme. Az 1920-as években a pestvidéki lakosság 33.7%-kal gyarapodott. A templomok, kápolnák éppen úgy hiányoztak, mint az Alföldön. Néhány éven belül számos plébánia szerveződött és templom épült, hogy a hirtelen demográfiai változást az egyházi intézményrendszer követni tudja.

Hanauer Á. István nevéhez fűződik két egyházmegyei zsinat. Az elsőt 1921. január 1-jén kiadott rendelkezésében június 21-re hívta össze. Három ülésszakból állt, és a püspök kedves témái – család és iskola – részletekbe menően kerültek tárgyalásra. A második zsinat 1930. június 23-25. között ülésezett. A záróbeszédében a püspök elmondhatta, hogy 1920-ban kereken 300 pap volt a váci egyházmegyében, 1930-ban már 355. A ferencesek Kapisztrán Nyomdája tette Vácot a katolikus könyvkiadás egyik központjává, a szaléziek Rákospalotán teremtettek jelentős műhelyt. Püspöksége idején a katolikus sajtó virágzott (Katolikus Jövő, Credo, Váci Katolikus Tudósító). Az 1943-as évben 88 szerzetesház állt váci területen, ami a XIX századi tíz alatti számokhoz képest bámulatos eredmény. Hanauer Árpád István 1942. január 15-én hunyt el, a székesegyházban helyezték örök nyugalomra.

 

Egy kis válogatás könyvespolcainról Hanauer Á. István váci megyéspüspök könyvei közül.

OLDALTÉRKÉP