VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

Egy alkalommal Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult, és ezt mondta nekik: "Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim: megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket." ?k erre tiltakoztak: "Ábrahám leszárma...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2023. március 29. Auguszta névnapja van   

 

Küldetés Nyilatkozat


P1050883B.JPG nagy

A Váci Egyházmegyei Könyvtárat jelen formájában Peitler Antal József megyéspüspök alapította 1878-ban, a püspöki, a káptalani és szemináriumi könyvtár egyesítése nyomán. Peitler püspök a könyvtárat a keresztény kultúra művelése és megtartása érdekében hozta létre. Az alapító a könyvtár küldetését, a Trefort Ágoston közoktatási és vallásügyi miniszternek írt levelében - mai napig iránymutatóan- így határozta meg:

 

„ … Úgy véltük, hogy áldásos leend... Egyházi Múzsáknak is székvárosunkban egy díszes hajlékot állítani, és a tudásszomjnak eloltására itt helyben egy bővizű forrást, szökőkutat nyitni, hová majd úgy a helyi, valamint a vidéki papság vetélkedő hittel járhasson … ,s az örök élet irányaira kalauzoló tanokat és ismereteket otthon híveivel is közölhesse. Hivatva lesz a könyvtár a hittudományokon kívül a profán irodalom jelesebb termékeit is összegyűjteni, melyeket az egyesek megszerezni nem képesek. … a Váczegyházmegyei papság irodalmi munkálkodásainak gyümölcseit nyomtatásokban és kéziratokban összeszerezze, s az elődök emlékét az utódok előtt fentartsa.”


(Karcsú Antal Arzén: Vácz Város története.- Vác, 1880-1888. 95 p.)

 

Az Váci Egyházmegyei Könyvtár napjainkban is feladatának tekinti a keresztény kulturális értékek megőrzését, továbbadását, különös tekintettel az egyházmegye kulturális örökségeire. A törekvés összhangban áll az Egyházi Kulturális Javak Pápa Bizottságának könyvtárak missziójára vonatkozó ajánlásával:

 

„ … A könyvek őrzése és ez által olvasásuk és terjesztésük lehetővé tétele, következésképpen az Egyház számára az evangelizáló küldetéséhez nagyon közel álló, mondhatnánk csaknem azzal azonos tevékenység. … Az egyházi tulajdonú könyvtárak, ahol megőrzik és hozzáférhetővé teszik minden korok emberi és keresztény kultúrájának emlékeit, a tudás kimeríthetetlen tárházát képezik, amelyből a teljes egyházi és ugyanazon világi közösség is a jelenben képes megismerni saját múltjának emlékét. … Az Egyház célul tűzi ki, hogy gyarapítsa és megfelelő módon érvényre juttassa a saját tulajdonában lévő könyvtárak nyilvános és közösségi jelentőségét. ..., hogy a történelmi, tudományos, filozófiai, vallásos és irodalmi örökség, amelyet a könyvtárak őriznek, széles körben rendelkezésére állhasson a tudományos kutatásnak és a kultúra elterjedésének. Ez az egyházi tudományok javára is szolgál, melyek így még inkább jelen lesznek a kutatás és a tudomány világában.”


(Egyházi könyvtárak szerepe az Egyház missziójában..-Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága: Róma. 1994)

 

A könyvtár, mint egyházmegyei könyvtár kiemelt céljának tekinti a Váci Egyházmegye főpásztorának, papjainak, híveinek és intézményeinek szolgálatát. Teszi ezt a könyvtárakra vonatkozó hatályos jogszabályok és egyházi ajánlások betartásával, gyűjteményének tervszerű, a Gyűjtőköri Szabályzatában leírt szempontok alapján történő szervezésével és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt szolgáltatások és feladatok elvégzésével.

 

Egyházi intézményünk célja, hogy nyilvános egyházi könyvtárként minden felhasználóját, de kiemelten a Váci Egyházmegye lelkipásztorait, növendékpapságát, intézményeinek munkatársait, a hazai és külföldi kutatókat, a felsőoktatásban tanuló hallgatókat, korszerű, minőségi szolgáltatásokkal segítse.OLDALTÉRKÉP