VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

Abban az időben: Tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: "...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2021. október 24. Salamon névnapja van   

ÉLETRAJZOK PÜSPÖKÖK


ENDREY MIHÁLY, Dr.
(1905 - 1977)

Endrey Mihály, Bánk József püspököt  váltotta a váci püspöki székben az 1975. január 7-én kelt pápai kinevezés alapján. Endrey püspök Budapesten született, 1905. november 2-án.  Középiskolai tanulmányit először Szentendrén, majd nagynénje, Eipl Blandina váci irgalmas nővér, később főnöknő jótékony hatásának köszönhetően a váci kisszemináriumban folytatta. Ezt követően teológusként Innsbruckban került, a jezsuiták egyetemére. 1928. augusztus 12-én szentelték pappá. Teológiai tanulmányait tovább folytatta, 1930-ban doktorált. Egyházmegyéjébe visszatérve sokirányú munkásságot fejtett ki:

Vácott a szeminárium prefektusa, dogmatika tanára és spirituálisa volt, majd Hanauer püspöktől püspöki szertartó, titkár és irodaigazgatói kinevezést is kapott. 1942-től az Actio Catholica egyházmegyei igazgatója lett, 1946-ban pedig tb. kanoki kinevezést kapott. 1948-tól az AC. országos igazgatójaként tevékenykedett e mellett 1950-től Soroksár adminisztrátora.

Czapik Gyula egri érsek kérte maga mellé segédpüspöknek Endrey Mihályt, aki 1950. november 20-án a baratai címzetes püspöki kinevezést meg is kapta. Püspökszentelésére 1951. április 1-én került sor. Grősz József 1957. február 9-én Endrey segédpüspököt szentszéki jóváhagyással a főpásztor nélküli esztergomi főegyházmegye élére állította speciális delegátusi minőségben. Az állami hatóságoknak ez nem tetszett, ezért mindent megtettek eltávolítása érdekében. Endrey e feladatkörről 1958. szeptemberében lemondott és öt évre visszavonult a vámosmikolai plébániára. 1964-ben az ÁEH engedélyezte, hogy Budapestre költözzön, ahol szerény működést folytatott Budapest-Bakáts téren kisegítőlelkészként. VI. Pál pápa 1972. február 8-án pécsi segédpüspökké nevezte ki, innen került Vácra VI. Pál 1975. január 7-i bullája alapján. Beiktatásakor, mind hívei, mind a papság nagy rokonszenvvel fogadta. 1977. július 4-én halt meg.

 

Forr: Pilinyi 1943:102. - Schem. Vac. 1976:3; 1980:161. - Szolg. 1977. 36:101..- Élreállítva, majd félreállítva .- Kézirat hagyatéka megtalálható a Váci Egyházmegyei Könyvtárban.

 

 


OLDALTÉRKÉP