VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

Egy szombati napon Jézus betért a kafarnaumi zsinagógába. Volt ott egy fél kezére béna ember. A farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton. Vádaskodni akartak ugyanis ellene. Jézus felszólította a béna kezű embert: "Állj ide középre!...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2022. január 19. Sára és Márió névnapja van   

ÉLETRAJZOK PÜSPÖKÖK


BÁNK JÓZSEF, Dr.
( 1911 - 2002)

Dr. Bánk József neves egyházjogász, győri apostoli kormányzó, majd megyéspüspök (1966) 1969. január 10-én kapta meg pápai kinevezését a váci püspöki székbe. Püspökségének első szakasza öt éven át, 1974-ig tartott. Bánk József ekkor már gazdag munkásságra, pályafutásra tekinthetett vissza.

A Heves megyei Adácson született 1911. január 26-án. A Pázmány - alapította egyetem Hittudományi Karán végezte teológiai tanulmányait, a budapesti Központi Papnevelő Intézet növendékeként. Ezt kiegészítette a Pápai Magyar Intézetben, a római Apollinaris jogi egyetemen töltött három év jogi tanulmányokkal. Főpásztora Serédi Jusztinián bíboros ezután központi szolgálatra rendelte, s az esztergomi aulában töltött három évet, majd pályázat útján elnyerte a budapesti Hittudományi Karon az egyházjogi tanszéket, amelyen 1964-ig maradt. A magyar püspökök jogi szakértőjeként működött a II. Vatikáni Zsinat során Rómában. Majd Győrbe került, ahonnét öt év múlva nagy főpásztori tapasztalatokkal került Vácra. Működésével az egyházmegye számára stabilitást biztosított, megszervezte a papi továbbképzést. Megújította a székesegyházat, beszerezte az első autókat a tanyai lelkészségek, esperesi központok számára, s folytatta gazdag irodalmi és tudományos munkásságát. A két éve megüresedett egri érseki székbe VI. Pál pápa 1974. február 2-án nevezte ki Bánk Józsefet, aki négy év után saját kérésére visszatérhetett Vácra, érsek-püspök címet viselve, s 1987-ig folytatta félbehagyott munkásságát. Nyugdíjas éveit Verőcén töltötte nyugalomban imádságnak, irodalmi tevékenységnek szentelve napjait, s 2002-ben távozott el az élők sorából.


Jelmondat: Pie servus graviter mitis, azaz, Szelídséggel párosult határozottság.


Munkái: C. apátok és prép-ok újabb jogi helyzete Mo-on. Bp., 1941. - De personis moralibus ecclesiasticis in iure Hungariae civili. Róma, 1943. - A káptalani dignitas fogalma. Bp., 1944. (Klny. Theológia) - Törvényesítés a kánonjogban. Uo., 1945. (Klny. Egyh. Lapok, 1944) - Kápt. méltóságok Mo-on. Uo., 1945. - A kényszerházasság. Bp, 1945. - De Justiniano Card. Serédi. Róma, 1956. (Klny. Monitor Ecclesiasticus) - Egyh. jog. Az egyh. alkotmányjog alapjai. Bp., 1958. - XII. Pius: Provida Mater kezdetű ap. konst-ja a tökéletesség megszerzésére. Ford. és bev. Uo., 1958. - Kardinal Serédi der Kanonist. Uo., 1958. - Normae a Justiniano Card. Serédi conscriptae de fontibus CIC edendis. Róma, 1958. (Klny. Monitor Ecclesiasticus) - Connubia canonica. Uo., 1959. - Kánoni jog. 1-2. köt. Bp., 1960. - Vasárnapok, ünnepnapok. Bp., 1966. - Házasság előtt. Szerk. és bev. Bp., 1972. - Fegyelem és kegyelem. Uo., 1973. - Sztségimádás. Uo., 1977. - Jézus közelében. Uo., 1981. - Isten kezében. Uo., 1981. - Igére vár a nép. 1. köt. A év. Uo., 1984. - Miatyánk. Uo., 1995. - Ami a szemnek láthatatlan. Uo., 1995. - Szerk. 1970: a Váci egyhm. alm-ot, 1975: Az Egri Főegyhm. névt-t. 88

 

Forr: Schem. Jaur. 1968:72. - Schem. Vac. 1980:53. - MKA 1984:377. Arck. Váci Egyhzm-i Almanach. Vác, 1970. Magyar Katolikus Lexikon; - Kézirat hagytéka megtalálható a Váci Egyházmegyei Könyvtárban.

OLDALTÉRKÉP