VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

Abban az időben: Tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: "...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2021. október 24. Salamon névnapja van   

ÉLETRAJZOK KÖNYVTÁROSOK


HEGYI ANTAL
(1848 - 1923)

Hegyi Antal 1848. szeptember 9-én született Hódmezővásárhelyen, iskoláit szülővárosában és Vácott végezte, ahol a Növendékpapság Pázmány Egyletének igazgatója. 1872. augusztus 28-án szentelték pappá. Négy évi kápláni szolgálat után (Alsónémedi, Nagykőrös, Kecskemét, Hódmezővásárhely) 1876-ban lett a váci papnevelde tanulmányi felügyelője és erkölcstan és lelkipásztorkodástan tanára, majd 1879-ben spirituálisa. 1880-ban gimnáziumi hitoktatói megbizatást is kapott. 1882-től szentszéki jegyző - e mellett egyházmegyei levél- és könyvtáros 1884-ig. 1885-től püspöki titkár, majd irodaigazgató, segéd-tanfelügyelő és szentszéki tanácsos. Gr. Károlyi Sándor 1886-ban neki adta a csongrádi plébániát, melyet 1902-ig vezetett, ezután felfüggesztették , majd Amerikában volt lelkész. 1909-től nyugdíjasként Csongrádon élt egészen 1923. július 9-én bekövetkezett haláláig.

 

Munkái:

Szemelvények a váci növendékpapság Pázmány Egyesületének munkáiból. 1. köt. Szerk. Vác, é.n. - Legyen világosság. Önvédelmére írta és kéziratz. gyanánt kiadta. Bp., 1898. - Csongrádon 1892. XII. 18-1894. II. 18: a Tiszavidék hetilap fel. szerkesztője, 1893. III. 19-1894. X. 21: fel. kiadója, 1894. III. 15-1897. X. 3: a Csongrádi Közlöny hetilap fel. szerkesztője és kiadója. T.E.

 

Forr: Chobot 1917:766. - Gulyás XIII:132. - Viczián 1995:13. (164.) Magyar Katolikus Lexikon

 

OLDALTÉRKÉP