VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

Abban az időben: Tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: "...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2021. október 24. Salamon névnapja van   

ÉLETRAJZOK KÖNYVTÁROSOK


CSÁVOLSZKY JÓZSEF
(1843 - 1905)

Csávolszky József 1843. április 17-én született a nógrád megyei Bujákon, tanulmányait Vácott és Nagyszombatban végezte, majd 1869. augusztus 12-én szentelték pappá. 1873-ban püspöki szertartó és irattáros lett, 1875-ben nevezik ki az újonnan alapított Váczi Püspök Egyházmegyei Könyvtár első könyvtárosává, két évvel később 1877-ben a levéltárat is gondjaira bízták. A püspöki gimnáziumban 1880-tól tanított. Két évvel később püspöktitkári kinevezést kapott, majd 1883-ban irodaigazgató, 1885-ben székesegyházi kanonok, papneveldei kormányzó, a szeminárium erkölcstan és lelkipásztorkodás tanára lett. 1901-től ansariai címzetes püspöki cím viselője. Vác városának közügyeit szívén viselte. Sokat tett a város szépítéséért és a szociális problémák enyhítésért. Alapítója a Szent József Fiúnevelő Intézetnek, a Váci Katolikus Körnek és a Múzeum Egyesületnek. 1905. május 9-én, Vácott hunyt el. és gazdag könyvgyűjteményét az egyházmegyei könyvtárra hagyta.

 

Munkái:

 A katholikusok autonómiája és az 1871. é. szervezeti szabályzat. Bp., 1891. - Betűjele: Cs.J. (nagyszombati Heti Közl.; Kat. Hetilap; M. Állam) ,Irod. Szemle. 1891. 4. sz. ,Váczy Közlöny 1891.


Forr: Szinnyei II:218. -Egyh. Közl. 1905:19. sz. - Népnev. 1905:153. - Nógrád vm. 1911:266. - Chobot II:717. - Gulyás IV:705; 1956:108.

OLDALTÉRKÉP