VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt mondogatta: "Ilyen még sohasem történt Izraelben." A farizeusok azonban megjegyezték: "Az ördögök fejedelmé...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2020. július 7. Appolónia névnapja van   

TOLLE ET LEGE


TOLLE ET LEGE! - VEDD ÉS OLVASD!
2014. május 5.

TOLLE ET LEGE! - VEDD ÉS OLVASD!

 

Rózsa Huba-Gál Ferenc: Jézus kereszthalála és feltámadása

 

A kiadvány a Szent István Társulat gondozásában jelent meg 1982-ben. A könyv szerzői: Rózsa Huba biblikus professzor és Gál Ferenc a dogmatika professzora, aki szerzőtársához hasonlóan szintén komoly biblikus műveltséggel rendelkezett.

A keresztény tanítás középpontja Jézus Krisztus megváltó halála és az ő feltámadásába vetett hit. A könyv célja, hogy az olvasó megértse a szenvedéstörténetet és az Úr Jézus feltámadásáról szóló evangéliumi tanúságtételt, ennek alapján el tudjon gondolkodni hitünk igazságairól, és így az elmélkedéshez is forrást találjon. A szövegek elemzése magában foglalja a nyelvi, szövegkritikai, a régiségtani és a történelmi utalásokat is. Mindezek segítik az olvasót abban, hogy közelebb kerüljön ahhoz az eseményhez, melyet Jézus tanítványai, mint történelmi jelenséget megéltek, és eljutottak a Krisztusba vetett hithez, melyről az írott szövegek tanúskodnak. A könyv szerzői ügyeltek arra, hogy a természetfölöttit az ember a hit által fogadja el, mert az több mint, amit az érzéki tapasztalat nyújthat. Ennek következményeként nem óhajtanak azokkal az elméletekkel foglalkozni, melyek e végső cél érdekében nem lényegesek.

 

Bibliográfiai adatok:

Gál Ferenc-Rózsa Huba:
Jézus kereszthalála és feltámadása / Gál Ferenc ; Rózsa Huba. – Budapest : Szent István Társulat, 1982. – 497 p. ; 20 cm
OLDALTÉRKÉP