VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

A Sátoros-ünnep alkalmával Jézus így beszélt a farizeusokhoz: "Én elmegyek, és ti hiába kerestek, mert meghaltok bűneitekben. Ahova én megyek, oda ti nem jöhettek." A zsidók erre tanakodni kezdtek: "Csak nem akarja megölni magát, hogy ezt mondja: Aho...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2020. április 1. Hugó névnapja van   

TOLLE ET LEGE


TOLLE ET LEGE! -VEDD ÉS OLVASD!
2013. augusztus 22.

Michael Hesemann
A Názáreti Jézus

 

 

Történelmi személyiségek nyomot hagynak maguk után, s ez különösen igaz Jézus Krisztusra, aki Isten Fiaként belépett a történelembe: „Jézus valóságos Isten és valóságos ember, ahogyan azt a kalkedoni zsinat 451-ben meghatározta...

Isten itt, Názáretben lett emberré a Szentlélek természetfeletti beárnyékolása által. A fény megjelent a sötétségben, de sokáig tartott, míg a sötétség ezt fölfogta…

A mi hitünk nem szép legendákon és jámbor elképzeléseken nyugszik… Nem. A mi hitünk történeti eseményeken nyugszik, melyeket szemtanúk hagyományoztak tovább és krónikások jegyeztek föl. Hogy a híradásaik mennyire pontosak, megmutatkozik, amikor az általuk megjelölt helyszíneket a régész ásójával feltárjuk.””

Michel Hesemann:

 

 

Michel Hesemann: A názáreti Jézus című könyve magyar fordításban 2010-ben jelent meg a Szent István Társulatnál. Jézus életét, ha történelmi szempontból vizsgáljuk, elsősorban az evangéliumokat vesszük elő. Az evangéliumok és a Jézusról fennmaradt egyéb történeti források azonban akkor válnak igazán élővé előttünk, ha ezeket az írásokat érteni is tudjuk. Ennek egyik legfontosabb eszköze a Szentírás magyarázata, melynek hivatott szakemberei bibliai kommentárokban teszik hozzáférhetővé a szükséges ismereteket. Ezekkel együtt nagyon hasznosak, ha a régészeti ismereteknek is birtokában vagyunk.

Hesemann történeti érdeklődésű szakember, aki a régészeti adatok alapján próbálja megjeleníteni a bibliai történeteket, és ezen a módon segít hozzá Jézus életének a megértéséhez. Hesemann másik könyve, mely A názáreti Mária címet viseli, párhuzamban a Jézus életéről írott könyvével ugyancsak a Szent István Társulatnál 2012-ben látott napvilágot. Ez a könyv figyelembe veszi a Máriáról fennmaradt hagyományokat is.

 

Dr. Varga Lajos

segédpüspök, könyvtári prefektus

 

OLDALTÉRKÉP