VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

A Sátoros-ünnep alkalmával Jézus így beszélt a farizeusokhoz: "Én elmegyek, és ti hiába kerestek, mert meghaltok bűneitekben. Ahova én megyek, oda ti nem jöhettek." A zsidók erre tanakodni kezdtek: "Csak nem akarja megölni magát, hogy ezt mondja: Aho...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2020. április 1. Hugó névnapja van   

TOLLE ET LEGE


TOLLE ET LEGE! - VEDD ÉS OLVASD!
2013. június 3.

Petróci Sándor

Emlékek Pétery József püspökről

 

 

Dr. Pétery József, eredeti nevén Petró József pontosan hatvan évvel ezelőtt került Hejcére, ahol házi őrizetben volt. Bár a házi őrizet nem tartott élete végéig, mert az állami hatóságok felajánlották neki, hogy elhagyhatja a hejcei otthont, püspöki székhelyére élete végéig nem tért vissza. Feltétele lett volna ugyanis, hogy Vácra jöhessen, mivel ez azonban politikai okok miatt nem teljesülhetett, 1967-ben a hejcei otthonban halt. Méltó dolog, hogy most megmelékezzünk erről a jeles évfordulóról.

Életével többen és több szempontból foglalkoztak és foglalkoznak, hiszen mindvégig kitartott Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek mellett. Teljes életrajzát 1977-ben Petróci Sándor, váci kanonok, teológiai tanár készítette el, aki annak idején titkára volt. Munkája abból a szemponból jelentős, hogy az eseményeknek közvetlen átélője volt. Ebben a tekintetben munkája a szemtanú vallomásának minősíthető. Mivel személyében is érintett az események értékelésében, ez a szempont feltétlenül figyelembe veendő munkája értékelésénél.

A mű értékét az adja, hogy az első művek közé tartozik, mely erről a témáról szól, ugyanakkor viszont ez hátrányt is jelent, mivel az 1950-es évekre vonatkozó egyháztörténeti irodalom még nem bontakozott ki a maga teljességében, sőt még most sem érkeztünk el a teljességhez. Petróci Sándor Pétery püspök úr életének útját párhuzamba állítja a magyar egyháztörténet jeles eseményeivel, így pl. a szerzetesrendek állam által történő feloszlatása, a Magyar Állam és az Egyház közötti megállapodás megkötése, stb. A munka érdemleges adatokat közöl a Magyar Állam és a Katolikus Egyház diplomáciai kapcsolatairól, amennyiben megemlíti, hogy Brezanóczy Pál egri érsek által kerültek a levelei Rómába. A szerző azon is gondolkodik, hogy az adott történelmi körülmények között mi lett volna az a magatartásforma, mely az Egyház érdekeit a legjobban képviseli.

Dr. Varga Lajos

segédpüspök, könyvtári prefektus

 

AJÁNLÓ BIBLIOGÁFIA:

 

PETRÓCI Sándor: Emlékek Pétery József püspökről.- Budapest : SzIT, 1997.

VARGA Lajos: Mindszenty József bíboros, hercegprímás és Pétery József váci püspök együttműködése.- In  Ministerio : Nemzetközi történész konferencia előadásai 1995. május 24-26./szerk. Bárdos István és Beke Margit. - Esztergom : Esztergom-Budapesti Érsekség : Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata : Kultsár István Társadalomtudományi és Kiadói Alapítvány, 1998. - p. 95-102.

VARGA Lajos: Mindszenty és Pétery kapcsolata. – Budapest : METEM : Veszprémi Főiskola, 2008.

OLDALTÉRKÉP