VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

Egy alkalommal Jézust fölkeresték anyja és rokonai. De nem mentek be a házba, ahol Jézus tanított, hanem hívatták őt. Akik körülötte ültek, odaszóltak Jézusnak: "Anyád és rokonaid kint vannak, és keresnek téged." Jézus azonban így válaszolt: "Ki az é...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2020. január 28. Károly és Karola névnapja van   

TOLLE ET LEGE


TOLLE ET LEGE!
2018. szeptember 25.

„A MESSIÁS A LITURGIKUS ÉVBEN”

MEGJELENT A TANKÖNYVSOROZAT NEGYEDIK KÖTETE

 

Turay Alfréd legújjabb hittankönyve az egyházi év liturgikus cselekményeiből kiindulva a dogmatika (liturgikus teológia) segítségével mutatja be, hogy a különféle liturgikus időszakok, cselekmények és jelképek hogyan emlékeztetnek az üdvtörténet misztériumaira, illetve miként jelenítik meg ezeket a titkokat.

Az első négy fejezet témája a liturgikus évnek az Úr ünnepeit felölelő ciklusa. Bemutatja a karácsonyi és a húsvéti ünnepkör, valamint az évközi idők liturgikus és paraliturgikus cselekményeit, eredetüket és történeti alakulásukat. Sorra veszi az ünnepek bibliai olvasmányait, evangéliumi részleteit: a szövegek elemzésén és értelmezésén keresztül segíti az olvasót annak elfogadásában, hogy az üdvtörténet eseményei nem csupán a régmúltból érkező híradások, hanem olyan történések, amelyek Isten valós segítségeként a liturgián keresztül az ő „személyes üdvtörténetét” is elérik. Az 5. fejezet a liturgikus évnek a szentek ünnepeit felölelő ciklusát tárgyalja. Szűz Máriának, az egyház szentjeinek, a szent angyaloknak és a szent helyeknek tiszteletét és ünnepeit történetileg kibontakozó folyamatukban, a Biblia és az egyház tanítása alapján mutatja be és értelmezi.

 

Hittankönyvként elsősorban a középiskolás korosztály és az őket tanító pedagógusok számára javasoljuk a kötetet a római katolikus liturgia tanulásához, tanításához, a hittan érettségire való felkészüléshez, felkészítéshez. Ugyanakkor – tekintettel arra, hogy a kötet az A év perikóparendszere alapján mutatja be a liturgikus évet – az írást az ünnepi prédikációkra készülő papok is haszonnal forgathatják.  Végül pedig – ismét Miklós püspök szavait idézve – szeretettel ajánljuk a könyvet „mindazoknak, akik érteni és élni szeretnék katolikus egyházunk belső életét”.

 

 

A könyvek beszerezhetők:

Püspöki Iroda (2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.)

Vastag Antalné titkárnő, vastag.magdi@vaciegyhazmegye.hu

Ár: 1000 Ft részenként + postaköltség

 

 

A sorozat kötetei (és az első két kötethez készített tanári kézikönyvek) letölthetők  ITT.

 

A tanári kézikönyvek csak elektronikus formában érhetők el.





OLDALTÉRKÉP