VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

A Sátoros-ünnep alkalmával Jézus így beszélt a farizeusokhoz: "Én elmegyek, és ti hiába kerestek, mert meghaltok bűneitekben. Ahova én megyek, oda ti nem jöhettek." A zsidók erre tanakodni kezdtek: "Csak nem akarja megölni magát, hogy ezt mondja: Aho...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2020. április 1. Hugó névnapja van   

TOLLE ET LEGE


TOLLE ET LEGE ! - VEDD ÉS OLVASD!
2016. november 14.

FERENC PÁPA

AZ IRGALOM EGYHÁZA

 

Ferenc pápa Az irgalom egyháza című kötet az Európa kiadó gondozásában jelent meg 2014-ben. A könyv alapvetően szentbeszédeket, tehát különböző alkalmakkor, miséken elmondott beszédeket tartalmaz. Gondolatok, megnyilatkozások válogatása  az élet dolgairól, a boldogságról, a szenvedésről, a bűnről, hitről...


A kiadó e szavakkal ajánja a könyvet: Ferenc pápa még püspökként amellett tett hitet, hogy legyen az egyház az „irgalom háza”,amely éppolyan nyitottsággal és alázattal fordul a testi-lelki szegények, az üldözöttek, a kiszolgáltatottak, a menekültek felé, amilyen türelemmel Isten van az egyház tagjai iránt. Az egyház feladata pedig nem merülhet ki a szociális gondoskodásban: mindenekelőtt az ínségben élők emberi méltóságának elismerésére és elismertetésére kell törekednie. Ez a követelmény magától értetődik attól a pápától, aki az argentin katonai diktatúra éveiben jezsuita tartományfőnökként sok száz embert – elsősorban a szegények jogaiért küzdőket – mentett meg a biztos haláltól. Az egyház megújulásának, feladatának és jövőjének általa vallott felfogását, amelyet pápává választása óta két apostoli körlevélben is vázolt, ebben a könyvében fejti ki először részletesen. Katolikus hívőnek és másként gondolkodónak egyaránt tanulságos és megindító, ahogy Ferenc pápa Krisztus üzenetét felfejti. Ahogy Krisztus emberi arcát kibontja a holt betű rárakódott rétegei alól.

 

Néhány gondolat, részlet ízelítőnek a könyvből:

 

"Hányszor hallottam lelkipásztori  munkám során: "Atyám nagyon sok bűnöm van", amire mindig azt szoktam mondani: "Ne félj, menj Hozzá, Ő vár rád, Ő majd mindent elrendez." Bármennyi ajánlatot hallunk magunk körül a világban, engedjünk Isten ajánlatának az Ő szeretetteli simogatásának. Isten szemében nem vagyunk puszta számok, fontosak vagyunk, sőt a legfontosabbak, ami csak létezik az Ő számára. Még ha bűnösök vagyunk is, a legközelebb állunk Hozzá."

 

" Nagyanyám mindig azt mondogatta nekünk, gyerekeknek: a halotti leplen nincsen zseb. A pénz a hatalom szeretete, a korrupció, a viszály az emberi élet és a teremtés elleni bűnök. És a mi személyes bűneink is: az Isten, a felebarát és az egész teremtés iránti szeretet és tisztelet hiánya. Jézus a kereszten átérzi a rossz egész súlyát és Isten szeretetének erejével legyőzi, feltámadásával eltiporja azt. Ez az a nagy jó, amelyet Jézus minannyiunkkal tesz a kereszt trónusán. Ha szeretettel öleljük át Krisztus keresztjét, az soha nem szomorúsággal, hanem örömmel tölt el minket, annak örömével, hogy megváltottak bennünket, és hogy mi is megtehetünk egy egész kicsit abból, amit Ő tett értünk."

 

"Isten irgalma számára azonban - mint tudjuk - semmi sem lehetetlen. Kegyelme a legbonyolultabb görcsöt is elsimítja. És Mária az ő "igen"-jével megnyitotta az ajtót Isten előtt, hogy lazítson az ősi engedettlenség görcsén. Ö az az anya, aki türelmesen és gyöngéden Istenhez vezet minket, hogy atyai irgalmasságával Ő simítsa el lekünk görcseit... Atyám az enyémet nem lehet elsimítani! Hohó! Tévedés. A szív minden görcsét, a lekismeret minden csomóját el lehet simítani. Kérem-e Máriát, hogy segítsen bizalommal lennem Isten irgalmassága iránt, hogy elsimítsam őket, hogy megváltozzak? Ö, a hit asszonya biztosan azt válaszolja majd: "Menj csak tovább, menj az Úrhoz: Ő megért téged." És kézenfogva elvisz, ő , az Anya, az Atya ölelésére, az irgalmasság Atyjához."

 


OLDALTÉRKÉP