VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

A Sátoros-ünnep alkalmával Jézus így beszélt a farizeusokhoz: "Én elmegyek, és ti hiába kerestek, mert meghaltok bűneitekben. Ahova én megyek, oda ti nem jöhettek." A zsidók erre tanakodni kezdtek: "Csak nem akarja megölni magát, hogy ezt mondja: Aho...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2020. április 1. Hugó névnapja van   

TOLLE ET LEGE


TOLLE ET LEGE! - VEDD ÉS OLVASD!
2016. április 29.

GERHARD LOHFINK:

JÉZUS UTOLSÓ NAPJA

 

A Kairosz Kiadó Bibliai tanulmányok címen sorozatot indított. Ennek egyik darabja Gerhard Lohfink: Jézus utolsó napja. A szerző a ránk maradt források alapján foglalkozik Jézus szenvedéstörténetével. Vizsgálja, hogy a Jézus és ellenfelei között kialakult ellentét hogyan vezetett Jézus keresztre feszítéséhez. Ennek vizsgálatában igénybe veszi az evangéliumok szövegét, de mindazon ismereteket is, melyek az események sorát magyarázzák és érthetővé teszik. Könyvének második felében viszont általános történelemelméleti megfontolásokat végez. Ezzel összhangba kerül a történelemtudomány elméleti alapvetésével. A történelem mint tudomány tényekből indul ki. Egy-egy eseményt kiválaszt a sokból. Mivel az eseményeket észleljük, aztán pedig fogalmi rendszerbe öltöztetjük és a nyelv eszközeivel kifejezzük, így minden tényleírás egyben válogatás és értelmezés is. Az evangéliumok esetében az értelmező közeg maga a hívő közösség. A Bibliát olvasó ember ma is a hívő közösség értelmezésével találkozik, mely az eseményeknek nemcsak tanúja, hanem szavak által továbbadója is volt. Azaz Jézus életét az egyházon belül értelmezzük. Ezt nem is szégyelljük, nem tartjuk korszerűtlennek, hiszen a történetírás is tényeket ragad ki, melyeket valamilyen szempont alapján értelmez.

 

dr. Varga Lajos,

segédpüspök, könyvtári prefektus

 

Gerhard Lohfink (szül. 1934) germanisztikát és teológiát tanult Münchenben és Frankfurtban. 1960-ban szentelték pappá. Három év lelkipásztori munka után Würzburgban folytatta teológiai tanulmányait. 1971-ben teológiai doktorátust szerzett, 1973-ban habilitált az újszövetségi szakon. Ezt követően az újszövetségi tanszék professzora volt Tübingben. Professzori állását 1986-ban adta fel, hogy a müncheni „Integrierte Gemeinde”-ben élhessen és dolgozhasson tovább.

 

Bibliográfiai adatok:

 

LOHFINK, Gerhard: Jézus utolsó napja: ami a passió során valóban történt.- Budapest: Kariosz Kiadó, 2010.

 

A könyv megtalálható könyvtárunkban!


OLDALTÉRKÉP