VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

A Sátoros-ünnep alkalmával Jézus így beszélt a farizeusokhoz: "Én elmegyek, és ti hiába kerestek, mert meghaltok bűneitekben. Ahova én megyek, oda ti nem jöhettek." A zsidók erre tanakodni kezdtek: "Csak nem akarja megölni magát, hogy ezt mondja: Aho...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2020. április 1. Hugó névnapja van   

TOLLE ET LEGE


TOLLE ET LEGE! - VEDD ÉS OLVASD!
2016. január 7.

MISERICORDIAE VULTUS

 

FERENC PÁPA

AZ IRGALMASSÁG ARCA

kezdetű bullája

 


Ferenc pápa 2015. április 11-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapja előestéjének első vesperásán tette közzé a szentévet meghirdető bulláját, amelynek címe: Misericordiae Vultus (Az irgalmasság arca). A bulla magyar fordításban is megjelent a Szent István Társulat gondozásában, 2015. júniusában.

A bullában a pápa kifejti a jubileumi év meghirdetésének indokait, és megjelöli azokat a főbb irányvonalakat, amelyeket követnünk kell, hogy a lehető legjobban megélhessük a szentévet.

A bulla három részre osztható: az elsőben Ferenc pápa elmélyíti az irgalmasság fogalmát; a másodikban néhány gyakorlati javaslatot ajánl a jubileum megünneplésére, míg a harmadik rész néhány felhívást tartalmaz a korrupció, a szervezett bűnözés, a vallásközi párbeszéd, az igazságosság és irgalmasság kapcsolatának témáiban.

A dokumentum végén Ferenc pápa Mária, az Irgalmasság Anyja alakjára utal, akinek életét a „testté vált irgalmasság jelenléte” alakította. A pápa emlékeztet Szent Fausztina Kowalska nővérre is, aki „arra kapott meghívást, hogy belépjen az isteni irgalmasság mélységébe”.

 

...A Jubileum során engedjük, hogy Isten meglepjen bennünket. Ő soha sem fárad bele, hogy kitárja szíve kapuját, és újra meg újra megmutassa, hogy szeret bennünket és meg akarja osztani velünk az életét.” (részlet: Misericordiae Vultus)

 

(Forr.: Magyar Kurir)

(Fotó: SZIT)

OLDALTÉRKÉP