VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

Jézus Jeruzsálemhez közeledett. Sokan azt hitték, hogy hamarosan megvalósul az Isten országa, ezért a következő példabeszédet mondta nekik: "Egy előkelő ember messze földre indult, hogy ott királyi méltóságot nyerjen, és úgy térjen vissza. Magához hí...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2018. november 21. Olivér névnapja van   

KÖNYV-JELZŐ


KÖNYV-JELZŐ
2014. április 1.

A KATOLIKUS MEGÚJULÁS HITVITÁZÓ IRODALMÁNAK EMLÉKEI GYŰJTEMÉNYÜNKBEN

SZTRÁKOS ALBERT: ORATOR CATHOLICUS...

 

 

 

Országos szinten is jelentős Damiani János (1710-1784) kanonok hitvitázó irodalma, mely az egyetemes magyar egyháztörténelemben is kiemelkedő szerepet tölt be. Emellett azonban a Váci Egyházmegye más papjai is folytattak hasonló tevékenységet. Ezek közé tartozik Sztrákos Albert (Adalbert, Béla), aki 1734-ben halt meg. Először nógrádi, majd pedig a Pest megyei Úri plébánosa, végül pedig váci kanonok volt.

Az Orator catholicus, seu Praecipua aliquot Religionis Capita, in Utramque partem oratorie proposita (Katolikus szónok, avagy a vallásnak néhány kiemelkedően fontos fejezete, mindkét részre szónoki módon előterjesztve) című munkája 1733.-ban látott napvilágot. A könyvet 1732-ben Riga Cyrill domokos pap cenzúrázta, és Althann kardinális ugyanezen évben megadta az imprimatúrt. A könyvet a szerző Althann Mihály Frigyes váci püspöknek dedikálta.

A könyv bevezetőjében két korábbi munkájára hivatkozik, melyet latin, illetve magyar nyelven írt. Elmondja, hogy gr. Koháry Istvántól kapott indítást művének megírására, aki a katolicizmus nagy védelmezője volt ebben az időszakban. Mivel Koháryt a magyar és latin nyelv patrónusaként említi, a szerző és gr. Koháry István kapcsolata feltételezhető. Ez a könyv a szentmártonkátai plébániáról került az Egyházmegyei Könyvtárba.

 

Bibliográfiai adatok:

Orator catholicus... / Adalbertus Sztrakos. - Budae : Typ. Nottenstein, 1733. - [26], 250 p. ; 15 cm

OLDALTÉRKÉP