VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett: Simont, akit Péternek is hívott, és testvérét, Andrást; Jak...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2020. október 28. Simon és Szimonetta névnapja van   

KÖNYV-JELZŐ


KÖNYV-JELZŐ
2016. április 18.

KÖNYV-JELZŐ

Boroviczény Nándor: A szocziális tevékenység kézikönyve

 

 

Egyházmegyénk egyik jeles író papja volt dr. Boroviczény Nándor. Érdeklődési köre elsősorban a lelkipásztorkodás volt, ezért irodalmi tevékenysége is ehhez kapcsolódik. A könyvhöz az akkori megyés főpásztor gr. Csáky Károly Emmánuel váci püspök írt ajánlást. Ebben olvassuk az alábbi sorokat:

”Nyilvánvaló ugyanis, hogy a mily mértékben megsokasodtak az emberi társadalomnak különféle rétegei, összebogozódtak az egymás ellen küzdő érdekek, kiélesedtek az egyes osztályok között egyre növekedő ellentétek s elhatalmasodott a nyomor és elégedetlenség: ép oly mértékben kell gyarapodnia, több oldalúvá és mélyebbé fejlesztenie a pap tudományának és képzettségének, hogy a vészes hullámok bármennyire erősödő csapkodása között is biztos kézzel tudja kormányozni a gondjaira bízott egyházközség hajóját, a melyben ülőknek mindegyike joggal elvárhatja, hogy lelkipásztorától nyerjen életének minden viszontagságában felvilágosítást és útbaigazítást, sőt segítő kart és védelmet.”

E könyv megírására maga a főpásztor buzdította papját, mivel a világ számára ekkor sok ilyen természetű könyv íródott, és azt akarta, hogy a papságnak egy speciális kézikönyve is legyen, mely a szociális tevékenység egészét felöleli. A szerző könyvét két részre osztotta. Először az egyesületi és szövetkezeti tevékenységről ír, majd művének második részében a szociális kérdés ágait (agrár, ipari, kereskedői, munkás, nőkérdés) tárgyalja a gyakorlat alapján. A könyv megszületése jelzi, hogy a grófi származású Csáky püspök komoly gondot fordított a szociális kérdése kezelésére, melyben papja Boroviczény Nándor készségesen közreműködött, és a papság ilyen jellegű képzésben is részesült.

 

Bibliográfiai adatok:

 

BOROVICZÉNY Nándor: A szociális tevékenység kézikönyve. Bp., 1907, Stephaneum nyomda. 400 p.

A könyv digitalázált formában itt elérhető!

 

Életrajz:

 

Boroviczény Nándor:

Szül.: 1873. május 26. Losonc

Meghalt: 1925. április 25. Ceglédbercel

 

Középiskoláit Losoncon, Budapesten és Rozsnyón, a teológiát a bécsi Augustineumban végezte (1894–1897); pappá szentelték (1895. szeptember 29.), Bécsben hittudományi doktori oklevelet szerzett (1897). Tanulmányai befejezése után Rozsnyón káplán, szentszéki jegyző, majd Losoncon hitoktató (1897–1901). Ezt követően a Váci Egyházmegyébe folytatta papi munkáját, először  Kiskunmajsán káplán, majd  adminisztátor Szendehelyen  (1901–1902). A püspök 1902-ben a papnevelő intézet tanulmányi felügyelőjének és helyettes tanárának nevezi ki (1902–1904). 1904-től a  teológia rendes tanára és Jézus Szent Gyermeksége Művének egyházmegyei igazgatója. 1907-től Uri (1907–1912), majd Ceglédbercel plébánosa (1912–1925).


Római katolikus teológiával, a katolikus hitszónoklás és lelkipásztorkodás elméletével foglalkozott. Magyarországon az elsők között foglalta össze az egyház szociális tevékenységét. Cikkei jelentek meg a Sajó és Vidéke, a Váci Közlöny, az Egyházi Közlöny (1905–1915), a Havi Közlöny (1916). az Alkotmány (1918) című lapokban.

 

Művei:

A szocziális tevékenység kézikönyve. (Bp., 1907)
A katholikus hitszónoklás tankönyve, különös tekintettel a gyakorlatra. (Bp., 1911)
A szolidarizmus eszméje a középkorban. (Magyar Kultúra, 1925).

 

Forr: Chobot Ferenc: A Váci Egyházmegye történeti névtára II. pp.709-710.

http://www.nevpont.hu/view/5986


OLDALTÉRKÉP