VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: "Békesség nektek!" Miután ezt mondta, megmu...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2020. május 31. Angéla és Petronella névnapja van   

Aktuális


CSÁKY KÁROLY EMMÁNUEL ÉS HANAUER ÁRPÁD ISTVÁN PÜSPÖKÖKRE EMLÉKEZÜNK
2019. szeptember 24.

Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek őket a hitben. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. (Zsid. 13,7-8.)

 

MEGHÍVÓ


A VÁCI EGYHÁZMEGYE,

A VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR,

A SZÉKESEGYHÁZI KINCSTÁR ÉS VÁCI EGYHÁZMEGYEI MÚZEUM,

valamint

A VÁCI PÜSPÖKI ÉS KÁPTALANI LEVÉLTÁR

SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT

 

CSÁKY KÁROLY EMMÁNUEL és HANAUER ÁRPÁD ISTVÁN PÜSPÖKÖK SZÉKVÁLTÁSÁNAK

100 ÉVES JUBILEUMA alkalmából megrendezésre kerülő EMLÉKKONFERENCIÁRA

 

KONFERENCIA FŐVÉDNÖKE:

DR. VARGA LAJOS, SEGÉDPÜSPÖK


IDŐPONT-HELYSZÍN:


2019. OKTÓBER 4. PÉNTEK


ALTHANN VENDÉGHÁZ ÉS KONFERENCIA KÖZPONT

Vác, Budapesti főút 5.


Szerettel hívunk, várunk minden érdeklődőt!

 

PROGRAM:

 

9.00: Nyitó Szentmise - Karolina Kápolna

10.00: Konferencia megnyitó – köszöntők

10.20-10.40: Dr. Klestenitz Tibor (egyháztörténész): A váci püspökök és a katolikus sajtómozgalom a 20. század első felében

10.50-11.10: Dr. Frauhammer Krisztina (történész, etnográfus): Krisztusban szeretett Leányaim! - Női modellek Csáky Károly püspök Hölgyközönségnek írott elmélkedéseiben

11.20-11.40: Ondi Alex (teológus): Az eucharisztikus lelkiség sajátos formái Csáky Károly Emmánuel püspöksége idején

11.50-12.10: Jusztin Péter (történész): „Dilexi decorem domus tuae” - Csáky püspök liturgikus öröksége

12.30-13.30: Ebéd

14.00-14.20: Semsey Réka (művészettörténész): Csáky Károly Emmánuel püspök és a váci Székesegyházi Kincstár textíliái

14.30-14.50: Köteles Fanni (restaurátor): Magyar egyházi és világi főrendek arcképsorozata a Csáky-hagyatékból, a restaurálás fényében

15.00-15.20: Kávészünet

15.30-15.50: Molnár Dávid (történész): A Tanácsköztársaság egyházpolitikája

16.00-16.20: Dr. Lénár Andor (egyháztörténész): "Ministrare - non ministrari"- Hanauer Árpád István életútja és püspöki működése

16.30-16.50: Dr. Völgyesi Levente (jogtörténész, kánonjogász): A Hanauer Árpád István püspök beiktatását követő első zsinatok tanulságai

17.00-tól: Koszorúzás – Székesegyház: Altemplom

 

Kérjük, részvételi szándékát  a konyvtar@vaciegyhazmegye.hu e-mail címen, vagy a 06-27/814-140-es telefonszámon jelezze!Mellékelt dokumentumok:
Csaky-Hanauer_plakat.pdf
CSH_Program.pdf
OLDALTÉRKÉP