VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

Abban az időben amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá: "Kövess engem!" Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az ...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2018. szeptember 21. Máté és Mirella névnapja van   

Aktuális


ÚJDONSÁGAINK
2017. december 7.

ÚJDONSÁGAINK

 

LÉNÁRD ANDOR:

A VÁCI EGYHÁZMEGYE HANAUER ÁRPÁD ISTVÁN PÜSPÖKSÉGE IDEJÉN

(1919-1942)

 

A Tanácsköztársaság kikiálltása 1919. március 21-én igen nehéz helyzetben találta a Váci egyházmegyét. Csáky Károly püspök egy hónapja halott volt. A papság fegyelme a forradalmi időkben megbomlott, a papi fegyelem, a papi szeminárium kiürült, a hívek elbizonytalanodtak. A főkegyúri jpg körüli bizonytalanságot, valamint a proletár diktatúra érdektelenségét kihasználva, XV. Benedek pápa a lelkipásztor beállítottságú veszprémi kanonokot, Hanauer Árpád Istvánt nevezte ki váci püspöknek.

Az új főpásztornak kellett orvosolnia a korabeli Magyarország legnagyobb és legnépesebb egyházmegyéjében a vesztes háború és a nehéz belpolitikai helyzet következtében fellépő hitéleti vállságot, valamint a pap- és templomhiányból fakadó lelkipásztori problémákat. Hanauer püspök bátran élt a korabeli pasztoráció új lehetőségeivel is. Bár nem minden kezdeményezése tudott kibontakozni, főpásztori működése (1919-1942) alatt mégis a Váci egyházmegye megújítójának bizonyult. E kötet ennek a megújulási folyamatnak bő két évtizedes történetét, nehézségeit és sikereit mutatja be.

 

Lénárd Andor

A Váci egyházmegye Hanauer Árpád István püspöksége idején (1919-1942)

Pécs: Pécsi HTK-Pécsi Egyháztörténeti Intézet, 2017.

 

 

 

A VÁCI EGYHÁZMEGYE ZSINATAI ÉS PAPI TANÁCSKOZÁSAI A 19. ÉS 20. SZÁZADBAN

ÖSSZEÁLLÍTOTTA / BEV.TANULMÁNYT ÍRTA: LÉNÁRD ANDOR

 

A Váci egyházmegye területén 1675 után majd két és fél évszázadon át nem rendeztek egyházmegyei zsinatot. A  két világháború közötti Magyarországon Hanauer Árpád István vállalkozott elsőként, arra, hogy az 1917-es Codex Iuris Canonici alapján egyházmegyei zsinatot hívjon össze, ami 1920-as években mintául szolgált más egyházmegyék számára is. Szándékát a nehéz történelmi szituáctuációval, a lelkipásztorkodás problémáival, valamint a papság fegyelmének helyreállításával indokolta. A főpásztor 1921-ben, 1930-ban és 1940-ben hívta össze papjait, azonban betegsége a harmadik szinódus megrendezését már nem tette lehetővé. A szocializmus évtizedeit követően újabb egyházmegyei zsinatra csak 1995-ben kerülhetett sor.

A kötet a fennt említett zsinatok dokumentumain túl, a korszak jobb megismerését segítő tanulmányt ill. a szerkesztő álltal készített fogalomtárat és szakirodalom gyűjtést is tartalmaz. Hasznos kézikönyv a 20. század első felének egyháztörténetének megismeréséhez, ill. kutatásához.

 

A Váci egyházmegye zsinatai és papi tanácskozásai a 19. és 20. századnan / összáll. bev. taulmányt írta és forr. jegyzetelte Lénárd Andor

Bp.: MTA Bölcsészettudományi Kutatócsoport Történettudományi Int.,  2017.

OLDALTÉRKÉP