VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

Húsvét táján az egyik szombaton Jézus vetések között járt tanítványaival együtt. Tanítványai megéheztek, tépdesni kezdték a kalászokat, és eszegették. Ennek láttára a farizeusok megjegyezték: "Nézd, tanítványaid olyant tesznek, amit szombaton tilos c...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2018. július 20. Illés névnapja van   

Aktuális


EMLÉKKONFERENCIA PÉTERY JÓZSEF PÜSPÖK HALÁLÁNAK 50. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
2017. november 17.

 

"MISERICORIAS DOMINI IN AETERNUM CANTABO"

TUDOMÁNYOS KONFERENCIA EMLÉKEZETT PÉTERY JÓZSEF MEGYÉSPÜSPÖKRE

 

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

A Váci Egyházmegye Történteti Bizottsága és az

MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport

 

"MISERICORDIAS DOMINI IN AETERNUM CANTABO"

címmel

tudományos konferenciát rendez

PÉTERY JÓZSEF VÁCI PÜSPÖK HALÁLÁNAK 50. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

 

 

IDŐPONT:

2017. november 27.

 

KONFERENCIA HELYSZÍNE:

Püspöki Palota, Vác, Migazzi K. tér 1.

 

A KONFERENCIA PROGRAMJA:

 

16.00: Dr. Varga Lajos segédpüspök köszöntője


16.15: ELSŐ ÜLÉSSZAK


Levezető elnök: Dr. Tusor Péter

 

Előadások:


Sági Péter: Nézőpontok, kortársak Pétery József püspökről


Dr. Varga Lajos: Hogyan látta Pétery József személyét Bíró Bertalan?


Rétfalvi Balázs: Pétery József részvétele a püspökkari konferenciákon

 

17.15. SZÜNET

 

17.30: MÁSODIK ÜLÉSSZAK

 

Levezető elnök: Dr. Varga Lajos

 

Előadások:

 

Lénárd Andor: A püspökszenteléstől az internálásig Pétery József püspök életútja (1942-1953)


Földváry Gergely: Pétery József és az 1956-os forradalom


Hornyák Máté: Pétery József bizonyságtétele és hejcei évei

 

18.30: Állófogadás


 

 

 

OLDALTÉRKÉP