VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Senki sem szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is. Ezért azt m...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2018. június 24. Iván névnapja van   

Aktuális


I. SCRIPTORIUM KONFERENCIA
2017. június 6.

 

BESZÁMOLÓ AZ I. SCRIPTORIUM KONFERENCIÁRÓL

 

2017. május 11-12-én az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Klasszika Filológia Tanszéke és az Ókortudományi Társaság piliscsabai tagozata Vácon a Püspöki Palotában tartotta meg az I. SCRIPTORIUM konferenciát, amit. Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök nyitott meg. Az előadókat Dr. Varga Lajos váci segédpüspök, az OKGyK igazgatója és Dr. Szuromi Szabolcs DSc. a PPKE rektora köszöntötte.

Az első szekció elnöke: Dr. Varga Lajos volt, aki rövid vezetőjében méltatta a szakma jeles képviselőit és kiemelte a levéltári és könyvtári források pontosabb feltárásának fontosságát és kincseink tudományos elemzésének szükségességét. Az első előadó Dr. Szuromi Szabolcs (PPKE) rektor úr volt aki „a középkori kánonjogi kéziratos állomány kutatásának létjogosultsága a 21. században” címmel tartott értekezést. A kánonjog sajátosságairól és annak mai napig is élő jogi jellegéről beszélt. A következőkben Haader Lea (ELTE BTK) „Tükröt tartó korrektúrák” címmel adott elő. Somogyi Judit (PPKE BTK) „Rövidítési formák itáliai keletkezésű, rejtjelezett kéziratokban” című előadásában a korszak rejtjelezését mutatta be, különösen a diplomáciai levelezést, amit látványos vetítéssel illusztrált. A következő előadó Nagy László (PPKE BTK) „Ecsegi prédikációk a 17. század második feléből” című előadásában a Váci Egyházmegyei Könyvtár állományában megtalálható Ecsegi Kodexet mutatta be, amely a magyar irodalom egy értékes kincse.

Szintén Nagy László elnökölt az ebédszünet utáni másodi szekcióban, ahol Jeremiás Éva (ELTE BTK) „Perzsa kéziratok filológiája – egy Háfiz-kézirat a Pannonhalmi Apátsági Könyvtárban” címmel tartotta az első előadást, amit Vass Csongor (Gyulafehérvári Érseki Levéltár) előadása követett „A Bóldogságos Szűz Máriának Szives tisztelője című kéziratos énekeskönyv” bemutatásával és elemzésével. A következő előadó Dömötör Adrienne (MTA BTK) „Van itt egy kis szabad hely? Magyar nyelvemlékek (nem csak) a margón” című előadásában a possessori bejegyzések és glosszák jelentőségét hangsúlyozta, és azok sajátosságait mutatta be. A következő előadó G. Molnár Péter (PPKE BTK) „Felix Fabri atya zarándoklatának leírásai” érdekes emlék és leírás egy korabeli zarándoklatról és annak rajzos megjelenítéséről, amit kivetítéssel illusztrált. Egy rövid kávészünet után Takács László elnökletével kezdődött a harmadik szekció. Bárth Dániel (ELTE BTK) „Norma és gyakorlat. A 18. századi katolikus ördögűzés nyomtatott és kéziratos forrásai” című előadásában a népi elemeket mutatta be. P. Kocsis Réka (ELTE BTK): „Az ki írta, egy Ave Máriát kér - kolofonok az ómagyar kódexekben” címmel tartott kivetítéses előadást, majd Dénesi Tamás (Pannonhalmi Főapátsági Levéltár) „Rotulák: Pannonhalma 17-18. századi kapcsolatrendszere gyászjelentések tükrében” előadásában a gyászjelentések fontosságát hangsúlyozta, kiemelve annak mély információhordozó jelentőségét, hiszen a korszak szerzetespapjairól elég kevés adat áll rendelkezésre. Az első nap végét Maróth Miklós (Avicenna Intézet) előadása zárta „Egy szír kézirat a Turfán-gyűjteményből” címmel egy különleges szír kéziratról és az ahhoz kapcsolódó kutatásairól. Este fogadás következett, ahol kötetlenül beszélgethettek a konferencia megjelentjei.

A konferencia második napján, május 12-én, pénteken a negyedik szekciót Boros István vezette. Az első előadó Babus Antal (MTA KIK): „Nyugati kéziratos hagyatékok az MTA KIK Kézirattárában” címmel adott elő, majd Maczák Ibolya (PPKE BTK BILK) „Illyés András kéziratos prédikációi” című előadása következett. Bali János (PPKE BTK) „Teodalgo Miagriano és Adromene Inuntino” értekezése után Lauf Judit (OSzK) „Centiloquium Vácott - Néhány jelentős kódextöredék a Váci Egyházmegyei Könyvtárban” című előadásában a helyi könyvtár állományának értékeit ecsetelte szép prezentációval. Ezen mű jól felvezette Varga Lajos segédpüspök úr (OKGyK) előadását, melynek címe: „Kéziratos állomány a Váci egyházi gyűjteményekben.” Püspök atya majd harminc kivetített dokumentummal illusztrálva részletes képet festett arról a heroikus munkáról, amit a könyvtár állományának rendezése során restaurátorok és kutatók segítségével és a könyvtárosok munkájával feltártak és a kutatók figyelmébe ajánlanak. Az előadás után kávészünet következett, majd a váci egyházmegyei gyűjtemények bemutatásával folytatódott a program, melynek keretében a résztvevők csoportjai az egyházmegye levéltárát és könyvtárát járták be, ahol a gyűjtemény jeles darabjait személyesen is megtekinthették.

Az ebédszünet után az ötödik szekcióban Maróth Miklós elnökölt. Domokos György (PPKE BTK): „Az egri székesegyház építésének ügye Ercole Pio levelezésében (1508–1510)” címmel érdekes adalékokat közölt a székesegyház építésének nehézségeiről és a korszak háborús fenyegetettségéről. A következő előadó Krähling Edit (MTA KIK) „Hagymási Bálint Opusculuma és forrásai” címmel tartott előadást, akit Janzsó Miklós követett (SZTE BTK – Szombathelyi Egyházm. Levéltár) „Filippo Alberici Tabula Cebetis-interpretációja” címmel, majd Dózsa Gábor (Váci Egyházm. Levéltár) „Egy szentszéki követ ismeretlen formuláskönyve a 15. század első harmadából” című témáról tartott előadást. A szekció végén kávészünet következett, majd az utolsó, hatodik szekciót Babus Antal vezette. Ekler Péter (OSzK) „Antik retorikai művek a Corvina könyvtárban” címmel tartotta a szekció első előadását, majd Szádoczki Vera következett (PPKE BTK BILK) „Szentmihályi Mihály Énekes könyvének kéziratai” címmel. Nagy Géza (Váci Egyházm. Levéltár) „A püspöki consistorium működését meghatározó statutum (1720)” előadásában az egyházmegye kormányzásának egyházjogi gyakorlatát mutatta be a XVIII. században, különös tekintettel a consistorium intézményére. Szovák Kornél (PPKE BTK) „A hazai szentszéki formuláskönyvek kiadásának első tanulságai” című előadásában értékes adatokat közölt a formulás könyvekről. Utolsó előadóként Adorjáni Zsolt (PPKE BTK) „Szekér és delphin: Pindaros fr. 140b” megnevezésű rejtélyes papirusztöredéket mutatta be, majd a zárszót S.E.R. Varga Lajos tartotta, melyben méltatta a megjelentek áldozatos és kitartó munkáját és ajánlotta az egyházmegyei gyűjtemények anyagait a kutatók figyelmébe.Dr. Fekete József

Váci Egyházmegyei Könyvtár

OLDALTÉRKÉP