VÁCI EGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR • 2600 VÁC, MIGAZZI K. TÉR 2. • 06 27 814-140 KAPCSOLAT ÜZENET
Váci
Egyházmegyei
Könyvtár
1875
KERESÉS
NAPI EVANGÉLIUM

A Sátoros-ünnep alkalmával Jézus így beszélt a farizeusokhoz: "Én elmegyek, és ti hiába kerestek, mert meghaltok bűneitekben. Ahova én megyek, oda ti nem jöhettek." A zsidók erre tanakodni kezdtek: "Csak nem akarja megölni magát, hogy ezt mondja: Aho...
< FŐOLDAL < KÖNYVTÁRRÓL < KATALÓGUSOK < E KÖNYVTÁR < VACIENSIS < OLVASNI JÓ
2020. április 1. Hugó névnapja van   

Aktuális


KÖNYVÚJDONSÁG
2016. május 2.

"LÁTTAM A PÜSPÖKÖT"

 

EMLÉKKÖNYV MAROSI IZIDOR PÜSPÖK

SZÜLETÉSÉNEK100. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE

 

A Váci Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény gondozásában jelent meg a történelmi: "nagy Váci Egyházmegye" utolsó püspökének életútját bemutató emlékkönyv: "Láttam a Püspököt..." Emlékönyv Marosi Izidor püspök születésének 100. évfordulója tiszteletére címmel. A könyv bemutatójára 2016. május 1-én került sor az Egyházmegyei Múzeumban. A szerkesztő Izidor püspök egykori ministránsa, aki felidézte, összegyűjtötte a püspök életútjának emlékeit:

 

"Marosi Izidor István püspök Atya 100-ik születésnapja közeledtével egyre sürgetőbben, sőt ellenállhatatlanul működött bennem a tudat, hogy- szerény képességeim korlátai ellenére is - méltó módon idézzem fel egy olyan ember, pap és püspök alakját, arcvonásait, aki saját korának lehetőségei szerint Prohászka-i lánglelkűséggel élte meg Krisztushoz tartozását.

... Nem ismerem a történelem-tudomány kutatási módszereit, így nem is állíthattam össze a "szakavatottak előtt érdemmel bíró" dokumentum gyűjteményt. A cím is elárulja, hogy "emlékkönyv" - afféle festett portré (még csak nem is fénykép) - s mint ilyen nem adhatja vissza számszerű pontossággal a "reverenda ráncait". Püspöki Székházunk földszinti várószobájának falán található főpásztori portrékhoz hasonlítanám. Ezek nem törekedtek fényképhűségre, sokkal inkább az ábrázolt személynek a festőre gyakorolt hatását, az illető benső, személyes rezdüléseit ragadják meg.

...Felidézve Izidor Püspök Atya alakját, hangját, tanácsait, világosan látom, hogy csak egyféleképpen lehet "békével telt szívet" hordozni: a nap legapróbb tettei, gondolatai is egyetlen célért kell, hogy megszülessenek:

"Krisztus Testének építésére"(Ef 4,12.)


A rögzített személyes vallomások, fotók, tényszerű adatok adják a hátteret a "szemtanú", Herminke néni közléseihez. A szívem és elmém emlékei csak töredékek, villanások, nem is lehetne általuk méltó képet megjeleníteni Marosi Izidor Püspök Atyáról, de talán a szerkesztés munkájával hozzá tudok járulni ahhoz, hogy a könyv olvasása után sokan elmondhatják majd Sík Sándorral (és velem):

"... láttam a Püspököt".

 

 

A könyv már megtalálható gyűjteményünkben!

Aki szívesen megvásárolná megteheti az Egyházmegyei Múzeumban (Vác, Március 15. tér 4.) nyitvatartási időben ill. könyvtárunkban a Pünkösdi Könyvvásáron!

 

 


OLDALTÉRKÉP